top of page

Video exhibition "When the world becomes our body" in Rundetaarn Copenhagen.


PRESSEMEDDELELSE

whentheworldbecomesourbody


Kunstnerne Benjamin Skop og Amund Bentsen udforsker forholdet mellem menneske og natur. I fire store videovrerker m0des menneskekroppen og tidevandslandskabet, og visker grrenserne ud mellem krop og verden.

Kunstnerne har sammen skabt udstillinqen, hvisfire videovrerker blev optaqeti tidevandszonen pa De Ydre Hebrider i Skotland i 2019, is amarbejde med Taiqh Chearsbhaqh Museum & Arts Centre. I en samtid med klima-oq biodiversitetskrise, stiller udstillinqen sp0rqsmal til, hvor menneskekroppen h0rer op, hvor omqivelserne beqynder, oq hvad det vii betyde, hvis hele verden er vores krop.

I udstillinqen when the world becomes our body srettes menneskekroppens qenkendeliqhed i centrum of billederne, mens kroppens fysiske aktivitet minimeres; dermed bliver det naturens rytme, tidsliqhed oq vejr, der dikterer vrerkernes frembrinqelse oq udviklinq. Pa denne made spiller naturen hovedrollen oq mennesket birollen.

Fernisering finder sted den 23. september kl.16-19, hvorpressen er velkommen til at deltaqe.


Tower Talk: Den 28.september kl.17-19 bydes indenter til artist talk med introduktion til udstillinqen samt paneldialoq om 'klima oqkunst' med tre inviterede qrestetalere: Andreas Vermehren Holm, Charlotte Weitze oq Mickey Gjerris.


Udstillingenkan opleves:

24.september til 30.oktober 2022


i Rundetaarns Bibliotekssal, K0bmaqerqade 52a, Kbh. K

Abent alle doge kl. 10-20

Fro 1.oktober kl.10-18, tirsdaq oq onsdaq 10 - 21

Entre: 40kr.


Om kunstnerne:

Benjamin Skop er billedkunstner og danser. I sin praksis undersøger han fænomenerne tid, rum, perception og kroppens bevægelsmønstre, gennem medier som fotografi, video, motion capture og performance.

Amund Bentsen arbjeder tværkunstnerisk i feltet mellem natur, kultur og formidling, primært gennem scenekunsten.


Kontakt:

Benjamin Skop benjamin.skop@protonmail.com 6063 2215

Amund Bentsen amundlb@gmail.com 6022 4824


Læs mere om udstillineg og find undervisningsmateriale for skoler på rundetaarn.dk
RundetaarneretafDanmarksmestikoniskebygningsværkermedsin

karakteristiskesneglegang,derføreroptil udsigtsplatformen 34,8 meter over gadeniveau. Tårnet blev opført af Christian IV til Københavns Universitets observatorium og stod færdigt i 1642. Ud over Europas ældste observatorium rummer Rundetaarn i dag også udstillinger, koncerter og andre aktiviteter, som formidler og tilgængeliggør bygningen og historien.

Comments


bottom of page