top of page

#Double4Culture

In Swedish below...
Culture is the basic form of human expression and a foundation of free speech. Art and culture allow us to express ourselves freely in a global world. Currently, national governments and EU policymakers are making Post-2020 EU Budget decisions that will influence the next phase of support to culture.

Trans Europe Halles, Culture Action Europe and our members are now mobilising at the member states level, developing joint advocacy actions to call for sufficient and increased funding for the arts and culture in Europe.

With the support of City of Lund, we called an emergency meeting with the main Swedish cultural stakeholders yesterday and co-drafted a letter addressed to the Swedish ministries of Culture and Finances, as well as to Swedish MPs and MEPs calling for support of increase of Creative Europe budget in the upcoming EU Council meetings and in the framework of MFF negotiations.

Learn more about 1% for Culture campaign.

READ THE LETTER HERE (The letter is in Swedish).

Organisations who have signed the letter so far:

1.Cirkus Syd, Lund 2. Culture Action Europe, Brussels 3. Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen 4. Ifö Center, Bromölla 5. Inkonst, Malmö 6. Intercult, Stockholm 7. Konstepidemin, Göteborg 8. Kulturverksamheten Lunds kommun, Lund 9. TILLT, Göteborg 10. Mejeriet, Lund 11. Not Quite, Fengersfors 12. Riksteatern, Stockholm 13. Röda Sten Konsthall, Göteborg 14. Subtopia, Norsborg 15. Trans Europe Halles, Lund

Want to support the cause? Sign the letter as well:


If you want to sign the letter as an organisation, use this LINK.

If you want to sign our letter as an individual, use this LINK. #Double4Culture SWEDISH LETTER:


Vi, de svenska medlemmarna i nätverken Trans Europe Halles och Culture Action Europe, uppmanar Sveriges EU-minister, Sveriges finansminister, Sveriges kulturminister och Sveriges arbetsmarknadsminister att stödja vårt yrkande att dubblera EUs kommande kulturbudget för 2021-2027, från 1.4 miljarder euro till 2.8 miljarder euro.


VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT?

Det finns tydliga belägg för kulturens positiva effekter på flera av EU:s politikområden, såsom exempelvis folkhälsa, forskning och innovation, näringsliv och sysselsättning.  Ett fritt och blomstrande kulturliv, där konst, teater, musik, litteratur och annan kreativ verksamhet kan utvecklas, är vitalt för att främja det öppna samhällets demokratiska principer. Med anledning av frågans angelägenhet har vi gemensamt formulerat argument till stöd för en dubblering av EU:s kulturbudget för 2021-2027.


Kultur är den grundläggande formen för alla mänskliga uttryck och ett fundament för det fria ordet. Frihet att uttrycka sig genom konst och kultur är förutsättningen för positiv utveckling av framtidens globaliserade värld.Tillgång till konst och kultur säkerställer särskilt barn och ungas rätt att utveckla en egen identitet och möjliggör för barn och unga att erövra olika språk och uttryckssätt.Samhällen med ett resursstarkt konst- och kulturliv är rika på innovationer – vilket kommer vara avgörande för att lösa de komplexa samhällsutmaningar vi står inför idag.Investeringen i det europeiska konst- och kulturlivet skapar en robust kulturell infrastruktur som gynnar det europeiska samarbetet, den ekonomiska tillväxten och den sociala hållbarheten.


Vill du vara en del av #Double4Culture? Skriv under uppropet här: https://docs.google.com/forms/d/e/

Undertecknade organisationer

Cirkus Syd, Lund Culture Action Europe, Brussels Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen Ifö Center, Bromölla Inkonst, Malmö Intercult, Stockholm Konstepidemin, Göteborg Kulturverksamheten Lunds kommun, Lund TILLT, Göteborg Mejeriet, Lund Not Quite, Fengersfors Riksteatern, Stockholm Röda Sten Konsthall, Göteborg Subtopia, Norsborg Trans Europe Halles, Lund

Comments


bottom of page