top of page

Roma people's significance to Swedish circus pre-study evaluation published (in Swedish)

Here it is possible to download and read the pre-study report on the Roma people's significance to Swedish circus. Click on the image to download the document Rapport och utvärdering


Romsk betydelse för svensk cirkus - förstudie

Mars 2022


Varje ny tillitsfull relation innebär en ny möjlighet


Rapporten är sammanställd av Lina B. Frank med stöd av Trolle Rhodin, Toni Rhodin, Mujo

Halilovic, Julia Sällström och Olga Friberg Jonsson och baserad på material insamlat under

projektet samt projektets utvärderingsfrågor och formulär.


Förstudien är gjord med stöd från Kulturrådet, Region Skåne och Lunds Kommun.


Comentários


bottom of page