top of page

Romers betydelse för svensk cirkus förstudie live-stream presentation och samtal

The Roma People's Significance to Swedish Circus - Pre-study event in Swedish. Cirkus Brazil Jack, Romskt informations-och kunskapscenter Malmö stad samt Cirkus Syd sammanstrålar i ett samtal kring paralleller inom romers och cirkusens historia.

Registration is now closed for this event.
See other events
Romers betydelse för svensk cirkus förstudie live-stream presentation och samtal
Romers betydelse för svensk cirkus förstudie live-stream presentation och samtal

Time & Location

10 Feb 2022, 16:00 – 17:30 CET

Online Live-Stream

About the Event

Information in English below.

Cirkus Brazil Jack, Sveriges äldsta aktiva cirkus inleder ett samarbete med Cirkus Syd och Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad (RIKC). Samarbetet skapar en förstudie som utgångspunkt för ett potentiellt större projekt om romers betydelse för svensk cirkus.

Vi ställer frågor som;

– Varför valde romer att arbeta med cirkus?    

– Hur har det romska folkets och cirkusens historia hängt ihop genom den svenska historien?    

– Hur har romernas kultur systematiskt medvetet/omedvetet diskriminerats?    

– Varför har Cirkus Brazil Jack blivit så viktiga att 1,8 % av den svenska befolkningen ser deras föreställning årligen?

 

Förstudien syftar också till att komma i kontakt med cirkus- och scenkonstnärer från romskt arv samt fler som är intresserade av de frågor samarbetet behandlar. För att nå ut så brett som möjligt anordnar vi en livestreamad presentation med panelsamtal från Lunds stadsteater. På grund av covid-situationen och en begränsad kapacitet ber vi dem som vill delta IRL på Stadsteatern att maila info@cirkussyd.com. Anmäl dig till detta evenemang för att få tillgång till livestreamen.  

För frågor om press och media vänligen maila utveckling@braziljack.se    

Förstudien är gjord med stöd från Kulturrådet, Region Skåne och Lunds Kommun.

Medverkande: 

Cirkus Brazil Jack 

Den Rhodinska familjens cirkushistoria sträcker sig tillbaka till år 1899 då 28-årige Carl Rhodin (1871-1952), känd som Brazil Jack, startade cirkusen som ännu bär hans namn. Artistnamnet kom till som en hommage till den amerikanske nöjesidkaren William F Cody AKA Buffalo Bill, vars Wild West Show skördat stora framgångar i Europa under åren 1887-1893. Från Cirkus Brazil Jack medverkar Toni Rhodin - cirkusens historiker samt Trolle Rhodin III - cirkusens konstnärliga ledare och cirkusdirektör. 

Toni började som scentekniker på Malmö Stadsteater 1971 och efter stuider på Teaterhögskolan (då Scenskolan) återvände han till Stadsteatern, nu som skådespelare. 1978 påbörjade han studier i sång på Det Konglige Danske Musikkonservatorium i Kph som fortgick fram till 1982 då han erbjöds rollen som Ringmaster vid familjens Cirkus Brazil Jack. Därefter har Toni frilansat inom ett stort antal genrer av folklig underhållning.  2013 debuterade Toni även som författare. Toni har mer och mer intresserat sig för familjens cirkushistoria och framträder nu allt som oftast med sitt mycket uppskattade föredrag om farfadern Brazil Jack, hans karriär och levnadslopp.

www.braziljack.se 

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC)

RIKC inrättades 2009 i Malmö stad och utvecklades från att vara en idé, ett försök, till att idag vara en central referenspunkt inom fältet implementering av nationell minoritetslagstiftning i Sverige. RIKC har fått lokalt, regionalt, nationellt och internationellt erkännande för sitt arbete sedan dess etablering.

Centret verkar för att öka romers delaktighet i samhället och med att motverka antiziganism. Målgruppen för insatserna är romska malmöbor, övriga malmöbor, anställda inom Malmö stad och andra myndigheter. RIKC arbetar individuellt, strukturellt och diskursivt med att implementera lagen om nationella minoriteter på kommunal nivå.

Centret bedriver ett medborgarkontor i centrala Malmö där medborgare kan få råd och stöd på romani chib och verkar även som resurspersoner i möten mellan romska familjer/individer och myndigheter. RIKC föreläser och utbildar offentligt anställda inom nationell minoritetslagstiftning, romsksvensk historia och romska livsvillkor idag och ansvarar för den övergripande samordningen av romska frågor inom kommunen.

https://malmo.se/Romskt-informations--och-kunskapscenter.html

Cirkus Syd 

Cirkus Syd är en nätverksplattform för forskning, utveckling och innovation. Vi sammankopplar människor, idéer och praktiker över gränser och genrer. Genom att arbeta inom kultursfären använder vi vår expertis inom samtida cirkus och samarbetar för att inspirera till strukturell utveckling och nya möjligheter. Vi förespråkar innovation, entreprenörskap, DIY, DIT och konstnärlig forskning samt för kultur som drivkraft för demokratiskt deltagande. Medverkar från Cirkus Syd gör Lina B. Frank. 

För frågr som rör press och media mejla utveckling@braziljack.se 

Projektet genomförs med stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds Kommun.

Bild/Image: Cirkus Brazil Jacks arkiv

Information in English: 

Brazil Jack, Sweden's oldest continuously running circus is starting a collaboration with Cirkus Syd and the Roma Information- and Knowledge Centre Malmö Municipality (RIKC) to create a collaborative pre-study and investigate the Roma people's significance to Swedish circus.

The pre-study is a starting point for a potentially larger collaboration and we are looking at questions such as

- Why did Roma people choose to work with circus?

- How has the history of the Roma people and circus interconnected throughout Swedish history?

- How have the Roma people's culture systematically consciously/subconsciously been discriminated?

- Why has Circus Brazil Jack become so important that 1.8% of the Swedish population see their performance annually?

The pre-study also aims to get in touch with performing artists from Roma heritage as well as those interested in the questions the collaboration addresses. In order to share as widely as possible we are organising a live-streamed presentation and panel talk from Lund City Theatre.  Due to the covid situation and a limited capcity we are encouraging those wishing to attend IRL to email info@cirkussyd.com. Sign up to this event here to access the live-stream online. 

Sign up to this event to access the live-stream.

For questions regarding press and media please email utveckling@braziljack.se 

The pre-study is delivered with support from The Swedish Arts Council, Region of Skåne and Lund Municipality. 

Share This Event

bottom of page