top of page

Föreläsning: Cirkusen – en tillflykt. Romska/resandeperspektiv på cirkus

Cirkus Syd medverkar på Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro tillsammans med Romskt informations- och kunskapscenter och Cirkus Brazil Jack.

Registration is closed
See other events
Föreläsning: Cirkusen – en tillflykt. Romska/resandeperspektiv på cirkus
Föreläsning: Cirkusen – en tillflykt. Romska/resandeperspektiv på cirkus

Time & Location

18 Nov 2022, 14:30 – 15:30

Conventum , Fabriksgatan 19, 702 23 Örebro, Sverige

About the Event

Historiskt sett har cirkusen varit ett levebröd för romer och även ett sätt att få uppehålla sig på en plats utan att bli bortkörda av polis eller trakasserade av lokalbefolkning. Men romers bidrag och betydelse för utvecklingen av Europas konst- och kulturliv har inte sällan hamnat i skuggan, detta gäller även cirkus som konstform.

Under andra världskriget gömdes judar och romer som arbetade på cirkus i cirkusvagnar med dubbla väggar, de kunde på så vis fortsätta sitt arbete på cirkusen och undgå nazisternas förföljelse. I generationer har cirkusföljen tagit emot människor som av olika anledningar inte passat in i samhället.

Utifrån förstudien ”Romers betydelse för svensk cirkus” samtalar Cirkus Brazil Jack, RIKC och Cirkus Syd om cirkusen som en historisk och nutida tillflykt för de som avviker eller inte välkomnas i det övriga samhället, med särskilt fokus på romer och resande. Hur ser situationen ut idag för en resande cirkus? Kan cirkusens interkulturella förhållningssätt - som samtidigt är både nationellt och internationellt, både etniskt och transetniskt - utgöra ett gott exempel i en värld som allt mer präglas av etno-nationella strömningar? Hur inkluderar vi den romska minoriteten i vårt gemensamma svenska kulturarv? Dessa och många andra frågor utforskar vi tillsammans med åhörare under vårt seminarium.

Cirkus Brazil Jack är Sveriges idag äldsta aktiva cirkus, driven av familjen Rohdin i snart 125 år. Deras släkthistoria är ett levande romsksvenskt kulturarv.

Cirkus Syd är plattform för internationell forskning, utveckling och innovation med expertis inom samtida cirkuskonst.

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) Malmö stad, arbetar för att öka romsk delaktighet i samhället. Sedan 2009 verkar centret i Malmö för att implementera lagen om nationella minoriteter, avseende romer, på kommunal nivå.

Share This Event

bottom of page