top of page
©_Pierre_PLANCHENAULT-soka_tira_oasa_en.jpg

Välkomna till

SSCF_logo_cream.png

6 - 15 sept 2024
Malmö, Lund SKåne

 

Program LUND

ladda ned hela Programmet som PDF 

Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer om föreställningen genom att trycka på knappen nedan. Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs 

 NAMN 

Tid och plats

Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer om föreställningen genom att trycka på knappen nedan. Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs 

 NAMN 

Tid och plats

Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer om föreställningen genom att trycka på knappen nedan. Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs 

 NAMN 

Tid och plats

Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer om föreställningen genom att trycka på knappen nedan. Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs 

 NAMN 

Tid och plats

Program Malmö

Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer om föreställningen genom att trycka på knappen nedan. Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs 

 NAMN 

Tid och plats

Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer om föreställningen genom att trycka på knappen nedan. Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs 

 NAMN 

Tid och plats

Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer om föreställningen genom att trycka på knappen nedan. Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs 

 NAMN 

Tid och plats

Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer om föreställningen genom att trycka på knappen nedan. Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs 

 NAMN 

Tid och plats

Program Skåne

Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer om föreställningen genom att trycka på knappen nedan. Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs 

 NAMN 

Tid och plats

Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer om föreställningen genom att trycka på knappen nedan. Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs 

 NAMN 

Tid och plats

Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer om föreställningen genom att trycka på knappen nedan. Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs 

 NAMN 

Tid och plats

Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer om föreställningen genom att trycka på knappen nedan. Detta är ett evenemang, en cirkusföreställning. Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs 

 NAMN 

Tid och plats

SSCF_logo_wht.png
black and off white no background.png
Malmostad_logo_SV_600px_300dpi.jpeg
Lunds kommun logo horisontell -VIT.png.webp

Southern Sweden Circus Festival is produced by Cirkus Syd in partnership with the cities of Malmö & Lund.

In collaboration with Riksteatern Skåne & Cirkus Brazil Jack.

bottom of page