top of page

Vad skall festivalen heta?! What should the festival be called?!In English below

Våren 2022 gjorde Cirkus Syd en förstudie om ny cirkus festival på uppdrag av Lunds kommun. Till följd har ett samarbete utvecklats mellan Cirkus Syd, Lunds kommun och Malmö stad för att dels för första gången sampresentera cirkus-verk i Malmö och Lund. Och att tillsammans med en rad aktörer utveckla en regional cirkusfestival till stöd för gemensam utveckling av cirkusens regionala infrastruktur i Skåne. Nu behöver vi ett namn för festivalen!? Du kan nominera så många förslag du vill. Vi samlar förslagen och mellan 1-20:e februari kan du rösta. Resultatet meddelas på nästa regionala dialogmöte! Vem som helst kan skicka in ett förslag eller rösta.In the spring of 2022, Cirkus Syd did a feasibility study on a new circus festival on behalf of Lund municipality. As a result, a collaboration has developed between Cirkus Syd, the municipality of Lund and the city of Malmö, partly for the first time co-present circus works in Malmö and Lund. And to develop a regional circus festival together with a number of actors to support the joint development of the circus's regional infrastructure in Skåne. Now we need a name for the festival!? You can nominate as many proposals as you like. Between 1-20th of February the vote will be open. The result will be announced at the next regional dialogue-meeting (dialogmöte). Anyone can submit a suggestion, we are all ears!


Comments


bottom of page