top of page

Open call for circus shows from Skåne

In English below

Cirkus Syd och Riksteatern Lund inleder ett nytt samarbete för att samarrangera cirkus. Vi är intresserade av att få god kännedom om cirkusartister som är baserade i Skåne och vilka föreställningar som kan bokas från hösten 2022 och framåt.

Vi önskar information om:

- Föreställningar som spelas inomhus och utomhus

- Föreställningar för alla målgrupper - Föreställningar för alla säsonger (sommar/vinter)

Skicka en ansökan i pdf (ett dokument) som skall innehålla information om så många av nedanstående punkter som möjligt: - beskrivning av föreställningen

- medverkande

- bilder - länk till trailer - länk till webbsida (för kompani alt artister) - längd på föreställning - format på föreställning dvs inomhus salong, film, utställning, tält, publiken sitter runt osv) - målgrupper

- riggningsinfo

- information om el

- information om ljus / ljud

- vad ni har själva och vad ni behöver på plats

- information om önskat gage


Ansökan skickas till info@cirkussyd.com med texten: CS+RTL föreställning i ämnesfältet. Vi behöver dina uppgifter senast 31 juli. I början av augusti tittar vi ansökningar och återkopplar till dig.


Har du några frågor innan du skickar in dina uppgifter?

Eftersom det är semestertider kan det dröja innan du får svar. Skulle det vara att du har någon fråga som du inte får svar på: skicka in de uppgifter du har, det finns utrymme för att komplettera i efterhand. Likadant om inte alla bitar är på plats - skicka in det du har färdigt så tar vi det därifrån. www.cirkussyd.com / https://www.riksteatern.se/lund Bild: Emma Langmoen fotograferad av Alise Bokaldere för Cirkus Syd.

**************** Cirkus Syd and The National Touring Theatre Lund will start a new collaboration to co-present circus works. We are interested to gain good knowledge about artists currently based in the Skåne region and which performances are ready to be presented from Autumn 2022 onwards. We see information about performances:

- For indoor and outdoor presentation

- For all target groups/audiences - For all seasons (summer/winter) Send your application in a pdf (one document) which ideally contains as many of the below bullet points as possible: - description of the performance

- the team

- images - link to trailer - link to web page - performance duration - format of presentation (end on, in the round, traverse etc) - target audience

- rigging info

- information about electricity

- information about light and sound

- wha you need and what you will bring

- desired fee Send the application to info@cirkussyd.com with the text CS+RTL performance in the subject line. Deadline 31st of July, in the beginning of august we will start to look thought and feedback.


Will you have some questions before you submit? Because its summer holiday season it can take quite a while before your question is asked. Therefore it will be possible to add to your application at a later start, please do send what info you have to start a conversation. www.cirkussyd.com / https://www.riksteatern.se/lund #cirkusiskåne Image credit: Emma Langmoen photographed by Alise Bokaldere for Cirkus Syd


Comments


bottom of page