top of page

Ledarskap inom cirkus - konferensens program är släppt!New Horizons Leadership Programme (NHLP-EU) är ett baltiskt-nordiskt samarbete med europeisk dimension som kommer att äga rum 2023-2024, ledd av Cirkus Syd (SE), Rigas Cirks (LV) och DYNAMO (DK).

Visionen för NHLP-EU är att stärka cirkusfältets position i Europa genom att stödja framtida ledare att förvärva och utveckla färdigheter och kompetenser för starkt ledarskap. NHLP-EU svarar på en stark efterfrågan på utveckling av kulturchefer, producenter och konstnärliga såväl som verkställande direktörer som starka ledare och kommer att samla 10 visionära stipendiater och 10 experter samt den bredare öppna kulturfältet, öppet för alla, för att delta i utbyten och evenemang relaterade till ledarskap.

Som del av det 10 månader långa programmet av evenemang samproducerar Cirkus Syd konferensen Leadership in Circus i Riga, Lettland den 19-20e juni.NHLP-EU är ett projekt under New Horizons-paraplyet hos Cirkus Syd, som också organiserar New Horizons Summit.Opmerkingen


bottom of page